Erasmus+

Grant Erasmus+ KA1


V roce 2017 se nám podruhé podařilo získat grant Erasmus+ na období 2017 - 2019, opět na mobilitu našich pracovníků na vzdělávací akce do zahraničí. Tentokrát budou všechny naše aktivity v rámci grantu zaměřeny na zařazování technologií do výuky, takže se můžete těšit, že postupně nově nabyté znalosti a zkušenosti poznáte s námi ve výuce.

První grant na období 2015 - 2017 jsme úspěšně zakončili a více informací k prvnímu období si můžete přečíst dole na této stránce. Nyní Vás budeme průběžně informovat o tom, jak probíhá aktuální projekt zaměřený na rozšíření znalostí našich pracovníků v oblasti využití technologií pro výuku.

1. Jako první se v červenci 2017 zúčastnila lektorka angličtiny, Lucie Vajdová, školení ve Florencii, které bylo zaměřené na využití různých internerových aplikací v jazykové výuce. Našim lektorům předala řadu tipů, jaké technologie lze ve výuce jazyků využívat.

2. Lektorka angličtiny Jiřina Rybenská odjela v srpnu 2017 do Dublinu do Irska na školení o využití různých mobilních aplikací. I ona připravila pro své kolegy prezentaci, jakým způsobem mohou využít mobilních zařízení v rukou studentů pro obohacení výuky.

3. Náš metodik Pavel Brebera se zúčastnil školení ve Florencii a tématem jeho školení byla nová metodologie, o které se nyní ve vzdělávání hodně hovoří. Nová metodologie se jmenuje Flipped Classroom a jejím principem je přenést část výuky z prezenční hodiny do domácí přípravy před samotnou výukou. Student tedy přichází na hodinu již připraven a čas na hodině lze věnovat procvičování. 

4. Koordinátorka Petra Vomočilová se zúčastnila školení Komunikačních dovedností v Lodýně. Věříme, že díky tomu bude komunikace s námi ještě lepší než dosud.

5. Ředitelka Soňa Nekvapilová absolvovala školení Coaching and Mentoring v Itálii. Školení bylo zaměřené na využití technik coachingu a mentoringu jak vůči zaměstnancům, tak vůči studentům.

6. Lektorka Jana Šklíbová se na školení v italské Florencii zaměřila na využití on-line aplikací ve výuce.

7. Lektorka Kristýna Macková absolvolva školení Creative use of Technology in the classroom na Maltě. I ona přivezla celou řadu typů, jak lze do výuky zařazovat technologie.

8. Ředitelka Soňa Nekvapilová se zúčastnila tří konferencí - v Brightonu v Anglii, ve Florencii a ve Vídni, všechny konference byly zaměřené na nové trendy ve výuce jazyků, jak ve využití nových technologií, tak trendy v oblasti rozvoje učitelů, ale také na problémy současného vzdělávání a očekávání do budoucna.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše jazyková škola získala v červnu 2015 dvouletý grant Erasmus+ pro mobilitu našich pracovníků.

9 našich pracovníků tak bude mít možnost vycestovat na týden do zahraničí a tam se zúčastnit vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj naší jazykové školy. Školit se budeme v metodologii výuky cizího jazyka, začlenění eLearningu do výuky, projektovém vedení a vedení jazykové školy.

Postupně zde budeme doplňovat informace o již proběhlých školeních.

  1. Jako první se v srpnu 2015 zúčastnila školení Michala Sádecká, která se v Rumunsku školila na použití eLearningové platformy Moodle. Míša přivezla celou řadu praktických tipů, o které se podělila se všemi lektory. Věříme, že díky novým znalostem brzy budeme moci naši výuku ještě víc obohatit o formy eLearningu.
  2. V lednu 2016 se Hana Truncová zúčastnila školení učebních strategií v Hamburku v Německu. Přivezla celou řadu praktických tipů, jak výuku obohatit a tipy od ní převzali všichni naši lektoři.
  3. V březnu 2016 se náš metodik Pavel Brebera zúčastnil školení ve španělské Valencii zaměřeného na blended learning - jakým způsobem do výuky zařazovat nové technologie. Pro všechny naše lektory Pavel připravil krásné eLearningové školení na způsoby, jak obohatit výuku o prvky využívající nové technologie.
  4. V dubnu 2016 se Soňa Nekvapilová zúčastnila školení Strategic Management v dánské Kodani. Školení bylo zaměřeno na zavádění změn a strategické vedení organizace.
  5. Koordinátorka Alena Koutská se v květnu 2016 v Římě seznámila s možnosti evropských projektů, a je tak připravena na mezinárodní spolupráci, kterou v Zebře hodláme v následujícíh letech zintenzivnit. 
  6. V srpnu 2016 se lektorka angličtiny Lenka Laubová zúčastnila školení ve Velké Británii v Yorku, kde se seznámila s novými metodologiemi výuky angličtiny.
  7. V listopadu 2016  Soňa Nekvapilová navštívila naši partnerskou jazykovou školu v Římě, kde měla možnost porovnat provoz podobné jazykové školy v Itálii. Bylo velmi zajímavé vidět, že hodně věcí obě školy řeší podobně, a také si uvědomit, že v některých oblastech je naše škola opravdu vepředu a dokáže svým studentům nabídnout vysokou kvalitu výuky. Samozřejmě jsme se zase některé věci přiučili od našich italských kolegů, zejména v oblasti využití Facebooku pro marketing.
  8. V prosinci 2016 se koordinátorka Petra Vomočilová zúčastnila školení na Projektové vedení v Barceloně.
  9. V dubnu 2017 se naše koordinátorka Alena Koutská zúčastnila školení na Team Buildingové aktivity ve Florenci v Itálii.
  10. Jelikož  jsme s grantem hospodařili úsporně, podařilo se nám  peníze ušetřit a absolvovat ještě jednu návštěvu, která původně plánovaná nebyla. V květnu 2017 se uskutečnila návštěva instituce CEEDCV ve Valencii. CEEDCV se zabývá výukou na dálku, plně formou eLearningu přes Internet.  Pro nás to byla velmi obohacující zkušenost. Mohli jsme pozorovat výhody  i nevýhody eLearningu v praxi a uvědomit si, co bychom mohli využít a kudy naopak cesta nevede.

Desátou aktivitou jsme grant vyčerpali a úspěšně naplnili jeho cíle. Přinesl nám celou řadu nových zkušeností, postřehů a zážitků, o které se s Vámi průběžně dělíme mimo jiné i na našem Facebookovém profilu.

Výbornou zprávou pro nás je, že náš projekt byl českou Národní agenturou vybrán jako ukázkový projekt a informace o něm byla zařazena do brožurky představující úspěšné projekty.Podívejte se na str. 72, kde je náš projekt prezentován.-------------------------------------------Teachers in the distance